افزایش حجم واردات خودروهای غیر چینی


افزایش حجم واردات خودروهای غیر چینی – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249204/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C

بخوانید:  طرح فروش تارا دنده ای V1 پلاس (آبان 1402)