افزایش سرمایه و جابجایی شرکت ها معاملات سهام خودروسازان را داغ کرد


افزایش سرمایه و انحلال شرکت ها منجر به افزایش معاملات سهام خودروسازان شد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249008/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%BA

بخوانید:  طرح فروش فوری محصولات بهمن موتور با قیمت جدید