افزایش طول عمر لاستیک‌ کامیون با فناوری نانو

دکتر اعظم جلالی‌آرانی، عضو هیات‌علمی دانشکده‌ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از محققانی است که در زمینه‌ کاربرد تقویت‌کننده‌های نانوسیلیکاتی لایه‌ای در آمیزه‌ی لاستیکی برای ساخت تردهای تایر کامیون فعالیت می‌کند.

افزایش استحکام لاستیک از اهمیت ویژه‌ای در صنایع خودرو برخوردار است و از دیرباز دوده به‌عنوان کاربردی‌ترین تقویت‌کننده در آمیزه‌های لاستیکی مطرح بوده ‌ ولی معایبی مانند رنگ مشکی، وابستگی به منابع نفتی و کاهش فرآیندپذیری آمیزه با افزایش مقدار آن و افزایش چگالی ماده را به همراه دارد.

در ادامه، آمیزه‌کاری و تهیه‌ نمونه‌ نانوکامپوزیت و همچنین بررسی و آزمون ویژگی‌های ولکانش نمونه از طریق آزمون ریومتری را انجام داده‌است.

ولکانش و پخت نمونه با توجه به نتایج حاصل از آزمون ریومتری و مطالعه ویژگی‌ها و خواص نانوکامپوزیت به‌دست‌آمده، از نتایج این پژوهش بوده‌ است.

دکتر جلالی برای انجام این کار پژوهشی ابتدا آمیزه‌ لاستیکی را که در آن از نانوسیلیکات لایه‌ای استفاده شده، فرمول‌بندی کرده و سپس به بررسی و تعیین شرایط بهینه برای تهیه‌ی این آمیزه پرداخته ‌است.

جزئیات این پژوهش -که با همکاری مهندس مهدی مهرابی کوشکی انجام شد- در مجله‌ e-Polymers (جلد ۱۳۲، صفحات ۱۰- ۱، سال۲۰۲۲) منتشر شده ‌است.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244771/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88

استفاده از نانوسیلیکات‌های لایه‌ای به‌عنوان تقویت‌کننده‌های قدرتمند و چندمنظوره برای تهیه نانوکامپوزیت‌های پلیمری، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته‌است.

وی در گفت‌گو با بخش خبری سایت ستاد ویژه‌ توسعه‌ فناوری نانو گفت: «استفاده از نانوسیلیکات لایه‌ای منجر به کاهش مقدار دوده مصرفی در آمیزه لاستیک می‌شود و چگالی آمیزه کاهش را می‌دهد، به این ترتیب می‌توان فراورده‌هایی با وزن کمتر تولید کرد. با کاهش وزن تایرها، مصرف سوخت در وسیله‌ی نقلیه کاهش می‌یابد و موجب کاهش آلودگی محیط و صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. سایر ویژگی‌ها و خواص نهایی آمیزه هم بهبود می‌یابد و موجب افزایش طول عمر تایر می‌شود».

بخوانید:  تکمیل طراحی لندروور با سیستم ترمز برمبو