افزایش مالیات حمل و نقل خودرو


مالیات حمل و نقل خودرو افزایش یافت – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248729/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

بخوانید:  بلاتکلیفی در کشور آیا خودروی برقی وارد می شود یا برق نداریم؟