افزایش ۵۰ درصدی تولید شاهین و ۱۰۰ درصدی تولید کوییک توسط سایپابه گزارش پایگاه اخبار خودرویی ایران به نقل از سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا در مرداد ماه سال جاری، تولید عبور مستقیم نزدیک به ١٠٠ درصد را تجربه کرد و این در حالی است که از نیمه مرداد به بعد تمامی تولیدات روزانه به صورت ۱۰۰ درصد عبور مستقیم تولید شده است و  موجودی خودروهای ناقص در این گروهمنبع