افزایش ۵۰ درصدی تولید شاهین و ۱۰۰ درصدی تولید کوییک توسط سایپا
منبع
بخوانید:  ارزیابی تامین‌کنندگان ایران خودرو براساس شاخص‌های چهارگانه