افزایش 20 درصدی نرخ بیمه آمریکا


نرخ بیمه در ایالات متحده 20 درصد افزایش یافت – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248804/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87

بخوانید:  اعلام تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی