افزایش 50 درصدی عوارض گمرکی قطعات یدکی


افزایش 50 درصدی تعرفه واردات لوازم یدکی – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248778/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

بخوانید:  کروز قصد دارد در سال جدید بیش از 60 میلیون قطعه تولید کند