امضای قرارداد 5 ساله با شرکت های اتوبوس سازی داخلی


باید با اتوبوس سازان داخلی قرارداد 5 ساله منعقد شود – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248986/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  اعلام تعرفه واردات خودرو در سال 1402