امکان رانندگی با سه محصول گروه بهمن در اهواز وجود دارد


امکان رانندگی با سه محصول گروه بهمن در اهواز وجود دارد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248907/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2

بخوانید:  لوکس سوار ها مالیات نمی دهند!