انواع شیوه ها و بخشنامه های فروش خودرو در مرحله دوم فروش تجمیعی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

دومین مرحله فروش یکپارچه خودرو از امروز شنبه ۲۵ تیرماه با اعلام انواع بخشنام های فروش خودروسازان دولتی و خصوصی با چاشنی افزایش قیمت اعلام گردید.منبع