او در ایران ماشین برقی نخرید


خودروهای برقی در ایران خریداری نمی شوند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249312/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  41 میلیون سهامدار در بورس وجود دارد