باتری های لیتیوم فلزی را می توان بازسازی کرد


باتری های لیتیوم فلزی قابل تعمیر هستند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249416/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  افزایش کیفیت خودروهای تولیدی، ارائه محصولات جدید و با کیفیت مطلوب و افزایش مدت زمان گارانتی محصولات از اقدامات خوب سایپا است