بازار اسکوترها داغ نشده است! – اخبار خودرو


بازار اسکوترها داغ نشده است! – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248739/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%86%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو برداشته می‌شود