بالگرد حامل رئیس جمهور دچار سانحه شد


بالگرد حامل رئیس جمهور دچار حادثه شد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249274/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  حضور پررنگ چینی‌ها جایگزین نظامیان در خودرو شد