با موتور «TU5P» ایران خودرو از راندمان بالاتری برخوردار شوید.


با موتور TU5P ایران خودرو از راندمان بالاتری برخوردار شوید – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248896/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-TU5P-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  برگزاری مزایده برای 207 دستگاه خودرو سواری و راهسازی