برخی از مجرمان از خرابی دوربین های پلیس و سیستم های هوشمند آگاه هستند


برخی از مجرمان نیز از خرابی دوربین های پلیس و سیستم های هوشمند خبر دارند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248539/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9

بخوانید:  طرح فروش ایران خودرو دیزل به مناسبت دهه فجر