برق وارداتی «اکو» با برندهای «تارا هیبرید» و «ررا الکتریک» برندسازی شده است.


برند اکو برای خودروهای برقی وارداتی با برندهای تارا هیبرید و ررا الکتریک – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249276/%D8%AE%D8%B7-%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88

بخوانید:  عقب‌نشینی سازمان های محیط زیستی نسبت به روغن های مصرف شده