بریجستون در برگزاری پارالمپیک پاریس همکاری می کند


همکاری بریجستون در برگزاری پارالمپیک پاریس – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248919/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3

بخوانید:  تخصیص ۱۰هزار وانت‌ نیسان زامیاد به صاحبان صنایع