بهران برای توسعه فناوری به دانشگاه ها خدمات ارائه می دهد


«بهران» برای توسعه فناوری به دانشگاه ها خدمات ارائه می دهد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249158/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

بخوانید:  ایران خودرو دیزل نیاز کشور به واردات اتوبوس و کامیون دست دوم را برطرف می‌کند