بورس جای معامله را در بازار خودرو گرفت


بورس جایگزین معاملات در بازار خودرو شد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248798/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

بخوانید:  عصر جدید اخذ گواهینامه رانندگی موتور سیکلت اعلام شد