تاثیر پاک‌کننده‌های موتور بر استارت خودرو

به گزارش «اخبار خودرو»،برای بسیاری از مصرف‌کنندگان روانکارها این سوال مطرح است درصورت استفاده از روغن‌موتورهایی که برای پاکسازی محیط پیشرانه از عدد بازی (قلیایی) بالا استفاده می‌کنند، آیا پاک‌کننده‌های موتور به حذف مواد زائد همچون خاکستر سولفاته از سطح سوپاپ‌ها کمک می‌کنند یا خیر؟ عدد بازی روغن‌موتور مستقیما ذخیره قلیایی روغن و ادتیو یا افزودنی‌های پاک‌کننده (دترجنت) برای ایجاد حالت بازی در روانکار در ارتباط است. این افزودنی‌ها به خنثی‌سازی اسیدهای تشکیل‌شده در اثر واکنش سوخت، گازهای ایجادشده و همچنین اسیدهای ناشی از شکست ساختار هیدروکربن‌های روغن کمک می‌کنند. هدف دیگر ادتیوهای دترجنت،‌ تمیز کردن رسوبات ایجادشده از قطعات موتور است. کلسیم سولفونات؛ افزودنی مرسوم و معمول دترجنت در اغلب روغن‌موتورها به حساب می‌آید، هنگامی‌که این افزودنی‌ها می‌سوزند، خاکستر از خود به‌جا می‌گذارند.
در شرایط عادی این خاکستر نگران‌کننده نیست چراکه در تعویض روغن قابل حذف است؛ اما زمانی مشکل‌ساز خواهد بود که تعویض روغن به فراموشی سپرده شده یا فواصل تعویض روغن طولانی شود. کلیه روغن‌موتورها با یک عدد بازی اولیه که متناسب با مقدار دترجنت افزوده‌شده به روغن هستند، عرضه می‌شوند. عدد بازی بالا به معنی حضور مقادیر بیشتر این افزودنی دترجنت در روغن است.
با سپری شدن طول عمر روغن و تشکیل اسیدها، عدد بازی کاهش پیدا می‌کند اما این کاهش در عدد بازی زمانی نگران‌کننده خواهد بود که به 50درصد مقدار اولیه خود برسد. این حالت بهترین زمان تعویض روغن به حساب می‌آید؛ اما اگر روغن در داخل موتور به حال خود رها شود، اسیدی‌تر شده و منجر به آسیب‌های ناشی از خورندگی و ایجاد خاکستر می‌شود.
اغلب روغن‌موتورهای جدید به منظور رعایت استانداردهای زیست‌محیطی با میزان خاکستر پایین فرموله می‌شوند. ادغام میزان خاکستر کمتر با میزان سولفور پایین‌تر در سوخت تا حد زیادی تمایل به تشکیل خاکستر را پایین می‌آورد.
با این حال اگر روغن بیش‌از طول عمر مفید آن در سیستم باقی بماند تشکیل خاکستر همچنان امکان‌پذیر خواهد بود. اما موضوعی که در رابطه با پاک‌کننده‌های موتور وجود دارد این است که این افزودنی‌ها از نظر شیمیایی فعال بوده و لایه‌های تشکیل‌شده توسط سایر افزودنی‌ها روی قطعات را از بین می‌برند که این موضوع موجب آسیب و افزایش سایش موتور می‌شود؛ مگر آنکه در فرمولاسیون این مواد حفاظت از لایه ایجادشده توسط روغن موتور اصلی درنظر گرفته
شده باشد.
این لایه‌های افزودنی در لحظه شروع حرکت موتور هنگامی‌که روانکاری فقط متکی به این لایه‌هاست، برای محافظت و مراقبت از موتور اهمیت دارند. پاک‌کننده‌های غیراصولی موتور ممکن است اثرات سوئی از قبیل کاهش ویسکوزیته و خنثی‌سازی افزودنی‌ها بر روغن داشته باشند. به هر حال پاکسازی خاکستر به روش مکانیکی و انجام تعویض روغن در فواصل زمانی کوتاه برای کمک به افزودنی‌های دترجنت در پاک کردن موتور در طول زمان روش بهتری
خواهد بود!

بخوانید:  جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244292/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244292/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88