تحویل چانگان های وارداتی از هفته آینده

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در گفتگویی از آغاز تحویل خودرو های وارداتی چانگان در هفته آینده خبر داد. به گفته تیموری، تولید خودروسازی سایپا در سال 1400 به میزان 1050 بوده است و در سال گذشته، با رشد 35 درصدی، سایپا توانسه تولید خود را…

منبع: https://car.ir/news/26067-import-changans-deliver-next-week