تخلیه حباب تورم با خروج خودرو از بورس کالا

درواقع این‌که خودرو به‌تعداد اندک راهی بورس کالا شود تا از این طریق به‌دست مصرف‌کننده برسد، درهیچ‌کجای دنیا نمونه و نظیر ندارد و این رویه تنها در بازار کشورمان تجربه شده است.

بر این اساس با خروج خودرو از بورس و عرضه آن در سامانه یکپارچه فروش، نه‌تنها حباب تورمی آن در بازار آزاد درحال خالی شدن است، بلکه به‌موازات آن آثار مخرب اتخاذ روش مذکور نیز به‌شکل روزافزون بر فعالان این بازار آشکار می‌شود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244760/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

بخوانید:  اطلاعات خریداران خودرو به سازمان مالیات ارسال می شود