تراکتور ساز ایرانی در مقابل تراکتور ساز آمریکایی

در مقام مقایسه شرکت آمریکایی «AGCO Corporation» قرار دارد و درحال‌حاضر مالک سه شرکت مطرح تولید تراکتور درجهان است.

قیمت هر سهم نماد «تایرا» روز گذشته به 1.143 تومان رسید.

برندهای «مسی فرگوسن»، «Valtra» و«Fendt» زیرمجموعه شرکت «AGCO Corporation» هستند.

قیمت هر سهم این شرکت روز گذشته به 116 دلار (حدود 5.8 میلیون تومان) رسید.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244699/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

«تراکتورسازی ایران» در سال‌های اخیر با تمرکز بیشتر و اقداماتی در زمینه خودکفایی در تولید قطعات و مجموعه‌های استراتژیک تراکتور؛ محصولات خود را توسعه داده است. این شرکت درحال‌حاضر دارای زیرمجموعه‌های متعددی در بورس تهران است.

بخوانید:  مبارزه با آلودگی هوا؛ از نصب پنکه‌های بزرگ تا آبپاشی تهران