تراکتور ساز ایرانی در مقابل تراکتور ساز آمریکایی

در مقام مقایسه شرکت آمریکایی «AGCO Corporation» قرار دارد و درحال‌حاضر مالک سه شرکت مطرح تولید تراکتور درجهان است.

«تراکتورسازی ایران» در سال‌های اخیر با تمرکز بیشتر و اقداماتی در زمینه خودکفایی در تولید قطعات و مجموعه‌های استراتژیک تراکتور؛ محصولات خود را توسعه داده است. این شرکت درحال‌حاضر دارای زیرمجموعه‌های متعددی در بورس تهران است.

قیمت هر سهم این شرکت روز گذشته به 116 دلار (حدود 5.8 میلیون تومان) رسید.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244699/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

برندهای «مسی فرگوسن»، «Valtra» و«Fendt» زیرمجموعه شرکت «AGCO Corporation» هستند.

قیمت هر سهم نماد «تایرا» روز گذشته به 1.143 تومان رسید.

بخوانید:  تابستان پرانرژی: جشنواره اختصاصی گلف مشتریان فونیکس برگزار شد