تعداد «چارچوب‌های مبتنی بر دانش روشن» افزایش یافته است.


افزایش تعداد “لاستیک های دانش محور” – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248916/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

بخوانید:  استقبال سوریه از خودروهای گروه سایپا