تعویض تاکسی های فرسوده تهران با تاکسی های برقی شرکت کرمان موتور


تعویض تاکسی های فرسوده تهران با تاکسی های برقی از کرمان موتور – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248783/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1

بخوانید:  برنامه جدید تویوتا برای آینده سدان‌ها چیست؟