تمدید رتبه A از موسسه اعتباری (پایا) برای گروه بهمن

کد خبر : 11181