تمدید مهلت انتخاب خودروهای وارداتی به سامانه


تمدید مهلت انتخاب خودروهای وارداتی به سامانه – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249235/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

بخوانید:  رالی کلاسیک تهران خزر برگزار شد