تنها راه رهایی از انحصار خودرو، واگذاری سهام دولتی به مردم است


تنها راه رهایی از انحصار خودرو، واگذاری سهام دولتی به مردم است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248802/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

بخوانید:  چگونه متوجه شویم زمان تعویض لنت ترمز فرا رسیده است؟