تهدید وزارت صمت توسط خودروسازان

در طی دو روز گذشته، دو نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد که در آن‌ها از پیش‌لرزه تعهدات خودروسازی خبر داده شد. محتوای هر دو نامه هشداری بود که برای جلوگیری از تولید خودرو با چاشنی کمبود ارز، ارسال شده بود. در…

منبع: https://car.ir/news/26265-carmakers-threated-samt-ministryمنبع: https://car.ir/news/26265-carmakers-threated-samt-ministry