توقف شماره گذاری کامیون های دست دوم تکذیب شد

دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر منتشر شده در برخی رسانه مبنی بر توقف شماره گذاری کشنده های دست دوم وارداتی را تکذیب کرد. طبق اعلام روابط عمومی وزارت صنعت، در مورد شماره گذاری خودروهای کشنده دست دوم که ترخیص شده بودند در…

منبع: https://car.ir/news/26113-used-trucks-are-still-getting-platesمنبع: https://car.ir/news/26113-used-trucks-are-still-getting-plates