تولید بسیاری از خودروهای تجاری داخلی متوقف خواهد شد


تولید بسیاری از خودروهای تجاری داخلی متوقف می شود – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248723/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  عرضه اومودا E۵ در بریتانیا با باتری ال‌اف‌پی