تولید روان کننده های محیطی “Castrol”.


تولید روان کننده های محیطی «کاسترول» – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248791/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84

بخوانید:  تاکسی‌های برقی ایران‌ خودرو وارد تهران می‌شوند