جایزه SAE برای فناوری الکتریکی “Lobrisol”.


جایزه SAE Lubrisol Electric Technology – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249167/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-SAE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84

بخوانید:  آغاز مزایده‌ برای فروش موتورسیکلت‌ های بالای 250 سی سی