جدول قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – 26 فروردین 1403


جدول قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی – 26 فروردین 1403 – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248735/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

بخوانید:  سهم اسقاط خودروها از پول‌هایی که به صندوق وزارت صمت می‌رود، چیست؟