جنتا G20 برای نشان دادن سوخت های جایگزین حرکت می کند


جنتا G20 برای اثبات سوخت های جایگزین حرکت می کند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249259/%D8%AC%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%DB%8C%DB%B2%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

بخوانید:  امضا تفاهم نامه وزیر حمل و نقل ونزوئلا با سایپا