جنجالی شدن قیمت جدید دنا پلاس!

مدیر مرکز ملی رقابت درباره تعیین تکلیف قیمت دنا پلاس اظهار داشت: “با توجه به مطالبات فراوان متقاضیان در این زمینه، قیمت دناپلاس در دستور کار جلسه هفته پیش روی شورای رقابت قرار می‌گیرد.” پیش از این، شورای رقابت در جلسه 574 با موضوع “بررسی…

منبع: https://car.ir/news/26372-dena-plus-new-price-got-criticalمنبع: https://car.ir/news/26372-dena-plus-new-price-got-critical