حرکت صعودی توکن های این خودروساز در بورس آغاز شده است


حرکت به سمت رشد توکن های بورس برای خودروسازان آغاز شده است – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248900/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  آغاز ثبت نام 5 خودرو وارداتی برای جانبازان + لیست