حضور چین در بازار خودروی ایران نباید منجر به حذف خودروسازی کشور شود!


حضور چین در بازار خودروی ایران نباید منجر به حذف خودروسازی کشور شود! – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248892/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  دلایل شورای رقابت برای افزایش قیمت‌ خودروهای مونتاژی اعلام شد