خانواده‌ ای برای نجات آستون‌ مارتین


استرول به‌نشانه‌های موفقیت این برند لوکس‌ساز اشاره می‌کند و می‌گوید آستون‌مارتین توانسته قیمت خودروها و حاشیه سود خود را بالا ببرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245023/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86

بخوانید:  لزوم پاسخ به مطالبه مردم برای خودروی خارجی