خرید بلیط ارزان تا 24 ساعت پیش از پرواز

کسانی که مدام در سفر هستند به‌خوبی می‌دانند که چه راهکاری را از پیش بگیرند تا بلیط ارزان‌قیمتی بخرند. خرید بلیط عموماً بر اساس سه تعرفه قیمتی مشخص برای بلیط های سیستمی، بلیط های لحظه اخری و بلیط های چارتر شده برای مسافران در نظر…

منبع: https://car.ir/news/26228-buy-cheap-tickets-up-24-hours-before-flight