خودروسازان خصوصی و واردات 7 میلیارد دلاری

صنعت خودروسازی درواقع به لکوموتیو صنایع معروف است و علت این نام گذاری به ارتباط خودروسازی با بیش از 60 صنعت دیگر بازمی گردد. در واقع صنعت خودروسازی پتانسیل زیادی برای اشتغال زایی داشته و در رشد اقتصادی کشور نیز نقش موثری دارد. با این…

منبع: https://car.ir/news/26513-private-carmakers-and-7-billion-dollars-imports

بخوانید:  نگاهی به غرفه کرمان موتور در نمایشگاه خودرو کرمان 1402