خودروهای غیراستاندارد مهم ترین دلیل مصرف بالای بنزین در کشور هستند


خودروهای غیراستاندارد مهم ترین دلیل افزایش مصرف بنزین در کشور هستند – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249044/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بخوانید:  لوکانو؛ برند جدید بازار خودروی ایران