خودروی برقی رسما خارج از دستورالعمل قیمت گذاری است


خودروی برقی رسما خارج از دستورالعمل قیمت گذاری است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249295/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  لیست قیمت رسمی محصولات کرمان موتور (تیر 1402)