خودروی جدید وارداتی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان


خودروی جدید وارداتی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249297/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

بخوانید:  قیمت تمام شده دیگنیتی و فیدلیتی پرایم در بورس کالا ۵ درصد زیر قیمت بازار