خودرو تیبا 2 مدل 1398 دارم و حدود 10 روز است هنگام استارت زدن باید سوئیچ را زیاد نگه دارم تا خودرویم روشن شود. از طرفی دورموتور در زمان بالا رفتن در یک جا ثابت باقی نمی‌ماند و نوسان دارد؛ علت چیست؟


خودرو تیبا 2 مدل 1398 دارم و حدود 10 روز است هنگام استارت زدن باید سوئیچ را زیاد نگه دارم تا خودرویم روشن شود. از طرفی دورموتور در زمان بالا رفتن در یک جا ثابت باقی نمی‌ماند و نوسان دارد؛ علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />  • ایران خودرو

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244416/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-2-%D9%85%D8%AF%D9%84-1398-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-10-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%86

بخوانید:  فروش عادی چینی ها در نمایندگی ها در پی فروکش کردن حباب قیمتی