خودرو های نیسان پا به ایران گذاشتند

به گزارش اخبار خودرو ، خودرو های وارد شده 3 مدل مختلف از خودرو های لیست واردات این شرکت هستند.

البته باید گفت به زودی نام و مشخصات این خودرو ها اعلام می‌شود و این مدل ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246482/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

بخوانید:  بورس درجا زد - اخبار خودرو
Срок регистрации extra service. Beyond monetary giveaways, the internet also provides a platform for educational giveaways. 【ilris】lol.