خودکفایی صنعت خودرو نیازمند حمایت همه جانبه است


خودکفایی صنعت خودرو نیازمند حمایت همه جانبه است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249229/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  در سیل جاده چالوس به چند خودرو خسارت وارد شد و 3 نفر مفقود شدند