دخالت دولت باعث هرج و مرج در بازار قطعات خودرو می شود


دخالت دولت باعث آشفتگی در بازار قطعات خودرو شد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249178/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DB%8C%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  هشدار امداد خودرو سایپا به متقاضیان خدمات امدادی