درجه قدرت و قیمت وسیله نقلیه؛ دو عامل وجود دارد که تعداد گواهی های ابطال را تعیین می کند


درجه قدرت و قیمت وسیله نقلیه؛ دو عامل برای تعیین تعداد گواهی اسقاط – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248678/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7

بخوانید:  قیمت های جدید انواع تراکتور اعلام شد (اردیبهشت 1403 هجری قمری).